2019 Haziran-Temmuz Tournament is over
Turkey, Bursa
Bursa ATP
Start date: 01.06.19
About tournament
Winners
Men Tennis League
Men Beginner level
Men Intermediate level
Men Advanced level
Organizer
Tamer Tepedelen
25.01.20 at 04:17
Gökhan Öktem

Erkan Öncel
1:2
25.01.20 at 04:16
Erkan Öncel

Ercan Perker
2:0
25.01.20 at 04:15
Gökhan Öktem

Bülent BEYAZATEŞ
2:1
25.01.20 at 04:14
Gökhan Öktem

Şafak Çetiner
1:0  (RET)
25.01.20 at 04:14
Bülent BEYAZATEŞ

Bahadır Dedeleroglu
2:0
25.01.20 at 04:14
Sadettin Ünver

Erkan Öncel
0:2
25.01.20 at 04:14
Ercan Perker

Mustafa Uzunöz
1:0  (RET)
25.01.20 at 04:12
Erkan Öncel

Bahadır Dedeleroglu
2:0
25.01.20 at 04:11
Mümin Öztürk

Bahadır Dedeleroglu
0:2
25.01.20 at 04:11
Mümin Öztürk

Fahrettin Altunkaya
2:1
25.01.20 at 04:10
Erkan Öncel

Mümin Öztürk
1:2
25.01.20 at 04:08
Sadettin Ünver

Kaan Doyran
2:1
25.01.20 at 04:08
Murat Bayram

Gökhan Öktem
0:2
25.01.20 at 04:08
Murat Bayram

Kaan Doyran
1:2
25.01.20 at 04:08
Sadettin Ünver

Murat Bayram
2:0
25.01.20 at 04:07
Sadettin Ünver

Bülent Öztat
2:0
25.01.20 at 04:07
Gökhan Öktem

Kaan Doyran
2:0
25.01.20 at 04:07
Kaan Doyran

Bülent Öztat
2:1
25.01.20 at 04:07
Gökhan Öktem

Bülent Öztat
2:0
25.01.20 at 04:06
Okan Batır

Fethi Şengör
1:2
This website uses cookies to better promote our services. By browsing this website, you accept the use of cookies.
More info here